Notahantering i varukorgen

En varukorg med produkter kan sparas som en öppen nota för komplettering eller betalning vid ett senare tillfälle.

Spara nota

Ny nota (notanummer ledigt)

 • Lägg önskade produkter i varukorgen.
 • Ange önskat notanummer i sifferpanelen.
 • Klicka "Spara" i gruppen "Bord/notor".
 • Notan sparas med angivet notanummer och subnummer 1, blir 5/1 om notanummer 5 anges.

Befintlig nota (notanummer används)

 • Lägg önskade produkter i varukorgen.
 • Ange önskat notanummer i sifferpanelen.
 • Klicka "Spara" i gruppen "Bord/notor".
 • En lista med befintliga notor med valt notanummer visas.
 • Välj den nota som ska byggas på, alternativt <Ny> för att skapa en ny med nästa lediga subnummer
 • Klicka Ok.
 • Vald nota byggs på med de nya produkterna.

Hämta nota

 • Ange önskat notanummer i sifferpanelen (valfritt att göra).
 • Klicka på "Hämta" i gruppen "Bord/notor".
  • Om endast en nota finns sparad hämtas den direkt.
  • Om ett notanummer som har flera subnotor angetts visas alla de notorna.
  • Om inget notanummer angetts visas alla öppna notor.

Byt notanummer

När en tidigare sparad nota ligger i varukorgen går det att byta nummer på den enligt följande:

 • Ange det nya notanumret i sifferpanelen.
 • Klicka "Spara" i gruppen "Bord/notor".

Sammanfoga notor

Det går att slå ihop två tidigare sparade notor via varukorgen enligt följande:

 • Hämta den nota vars innehåll ska föras över till en annan nota.
 • Ange notanumret på den nota innehållet ska föras över till i sifferpanelen.
 • Klicka "Spara" i gruppen "Bord/notor".